Medicin og bilkørsel

Medicin og bilkørsel.

Når du tager medicin skal du være opmærksom på, at der er regler for hvornår du må køre bil.

Begrænsningerne gælder specielt hvis du får smertestillende medicin, beroligende medicin og sovemedicin.

 

Smertestillende medicin:

Du må ikke køre bil hvis:

  • du får stærk smertestillende medicin som stikpiller eller injektioner
  • du er i behandling med et KORTTIDSVIRKENDE morfinpræparat, f.eks. Morfin, Tramadol, Dolol, Nobligan og Tradolan ( se doser nedenfor)Herudover Ketogan, Oxynorm, Mandolgin og Tadol.
  • Din samlede døgndosis af smertestillende medicin overstiger de doser, der er anført i tabellen nedenfor:

 

Tabel 1

Generisk navn*

Eksempler på handelsnavne Maksimal dosis
Morfin Contalgin, Doltard, Malfin 360 mg
Oxycodon Oxycontin 110 mg
Metadon Metadon 120 mg
Hydromorfon Jurnista 32 mg
Fentanyl Durogesic, Matrifen 100 myg/t
Tramadol Dolol R, Tradolan R, Nobligan R 400 mg
Buprenorfin Transtec, Norspan, Temgesic Ingen
Tapentadol Palexia Depot 500 mg
Kodein Kodein, Fortamol, Kodipar

< 10 mg

 

* Det generiske navn er den kemiske betegnelse for stoffet, der står med små bogstaver under handelsnavnet.

 

Beroligende medicin og sovemedicin.

Du må ikke køre bil, hvis du er i behandling med et af lægemidlerne i tabel 2 nedenfor:

 

Tabel 2

Generisk navn*

Eksempler på handelsnavne
Flunipam Flunitrazepam
Nitrazepam Nitrazepam, Apodorm, Pacisyn
Alprazolam Alprazolam, Alprox, Tafil
Bromazepam Bromam, Lexotan
Chlordiazepoxid Klopoxid, Risolid
Clobazam Frisium
Diazepam Apozepam, Diazepam, Hexalid, Stesolid
Lorazepam Lorazepam, Temesta
Clonazepam Rivotril

 

For øvrig beroligende medicin og sovemedicin gælder det, at du ikke må køre bil, hvis din samlede døgndosis overstiger de doser, der er anført i tabellen nedenfor:

 

Tabel 3

Generisk navn*

Eksempler på handelsnavne Maksimal dosis
Lormetazepam Pronoctan 1 mg
Triazolam Halcion 0,125 mg
Zaleplon Sonata 10 mg
Zolpidem Nimadorm, Stilnoct, Zolpidem, Zopliclon 10 mg
Zopliclon Imoclone, Imovane, Imozop 7,5 mg
Oxazepam

Alopam, Oxabenz, Oxapax,Oxazepam

 

30 mg

* Det generiske navn er den kemiske betegnelse for stoffet, der står med små bogstaver under handelsnavnet.